מדיניות פרטיות

 

חברת אופנהיימר ישראל אופקו בע"מ אינה אוספת מידע פרטני על לקוחותיה דרך אתר האינטרנט של החברה זולת המידע המסופק על ידי הנרשמים והמאושרים למחקר והמשמש ליצירת קשר לאחר פנייתם ולצורך תפעול הגישה לאתר. חברת אופנהיימר שומרת את פרטי ההתקשרות שהוזנו בהתאם לסטנדרטים המקובלים בתחום אבטחת המידע ואין היא מעבירה אותו לשימושו של איש מלבדה. החברה בוחנת את דרך השימוש של הניגשים לאתר החברה והמאפיינים אותם בצורה סטטיסטית על מנת לשפר את השירות וללמוד על רצונות לקוחותיה. ביטול הרישום לאיזור עבודות המחקר לאחר קבלת האישור או בכל נושא אחר הנוגע לאתר האינטרנט ולמדיניות הפרטיות נא לפנות במייל אל office@opco.co.il